יותר מ-25 שנות ניסיון משפטי

ייצוג בהליכי אכיפה מינהלית

משרד אילן סופר ושות' מתמחה בייצוג תאגידים ונושאי משרה בהליכי אכיפה מינהלית בפני רשויות שונות, כגון הרשות לניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים, הרשות להגנת הצרכן ועוד.