יותר מ-25 שנות ניסיון משפטי

עתירות מינהליות

משרד אילן סופר ושות' מתמחה בייצוג תאגידים בעתירות מינהליות המוגשות כנגד החלטות של רשויות שונות, ובכלל זה בתחום המכרזים.