יותר מ-25 שנות ניסיון משפטי

תביעות נגזרות וייצוגיות

משרד אילן סופר ושות' מתמחה בייצוג נתבעים בבקשות לאישור תביעות נגזרות וייצוגיות, ובכלל זה בייצוג תאגידים בבקשות לאישור תביעות ייצוגיות ובייצוג נושאי משרה ודירקטורים בבקשות לאישור תביעות נגזרות.