משרד אילן סופר ושות' מתמחה בייצוג תאגידים ונושאי משרה בהליכי אכיפה מינהלית בפני רשויות שונות, כגון הרשות לניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים, הרשות להגנת הצרכן ועוד.