משרד אילן סופר ושות' מתמחה בייצוג נתבעים בבקשות לאישור תביעות נגזרות וייצוגיות, ובכלל זה בייצוג תאגידים בבקשות לאישור תביעות ייצוגיות ובייצוג נושאי משרה ודירקטורים בבקשות לאישור תביעות נגזרות.